ข้อธรรมคำคมพุทธทาสภิกขุ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
Corporate Author
บัญชา เฉลิมชัยกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 พ832ข 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
135 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.