ระบบโรงเรียนคุณภาพระดับโลกขึ้นมาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำได้อย่างไร

ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1