จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ในโอกาสที่วัพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1