จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 ก151จ 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
1251 หน้า : ภาพประกอบสี