หุ่นวังหน้า /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นุชาการพิมพ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1