บทบาทและพิธีกรรมของการทำนายที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ (ปลั้ง) ในหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = The Role and ritual in life divination of Lua (Plang) at Huay nam Khun Village Mae Fah Luang District, Chiang Rai /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง สำนักวิชาการศิลปศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงราย : ชอบพิมพ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1