ความรู้เรื่องบทสวดมนต์

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.313 ส763ค 2542 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: กิตติวรรณ 2542
Physical description
148หน้า