ความรู้เรื่องบทสวดมนต์ /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กิตติวรรณ, 2542