กฎแห่งกรรม ชุด ความลับในดงดิบ /

ผู้แต่ง
ท. เลียงพิบูลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3