บันทึกการเดินทางสู่แม่น้ำโขงตอนบนประเทศสยาม = Notes of a journey on the Upper Mekong, Siam /

ผู้แต่ง
สมิธ, เฮอร์เบิร์ท วาริงตัน
Corporate Author
พรพรรณ ทองตัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2544