100 ปี ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) /

ผู้แต่ง
วิจิตรมาตรา,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), 2540