100 ปี ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) /

ผู้แต่ง
วิจิตรมาตรา, ขุน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
920 ว525ร 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), 2540
Physical description
177 หน้า