พุทธทาสในทางการเมือง ของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร /

ผู้แต่ง
อรุณ เวชสุวรรณ.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2547