นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน /

Corporate Author
คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2