การประมาณค่า /

ผู้แต่ง
วัลลภา เฉลิมสุวิวัฒนาการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
513.2 ว447ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
60 หน้า