แบบไหว้พระสวดมนต์และหลักธรรมในการเจริญวิปัสสนา /

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13