ชีวิตและผลงานพระสิริมังคลาจารย์ /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 ม246ช 2542
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวรากฟิก, 2542
Physical description
63 หน้า : ภาพประกอบ