ธรรมศึกษาตรี /

ผู้แต่ง
วิชัย ธรรมเจริญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.307 ว541ธ 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
305 หน้า ; 26 ซม.