ธรรมศึกษาเอก /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.307 ว541ธ 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
202 หน้า ; 26 ซม.