ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค 2 /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.309 ส894ป 2519
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2519
Physical description
340 หน้า