พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้...ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัย

ผู้แต่ง
เทิดชาย ช่วยบำรุง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553