ญาโณทยปกรณ์ การให้ ยามกาลชาตา จาณักยคัมภีร์ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 ญ339 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก, 2542
Physical description
หน้าไม่เรียงลำดับ : ภาพประกอบสี