นบพระมิ่งมาตา ราชินี 'สิริกิติ์' /

Corporate Author
คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1