เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 /

ผู้แต่ง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
Corporate Author
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.93 จ657ส 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพ : วิสดอม, 2552
Physical description
176 หน้า