พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
920.72 ศ528พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
60 หน้า : ภาพประกอบ