หมื่นร้อยพันผสาน เล่ม 4 : บันทึกสิ่งดีวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทย /

ผู้แต่ง
ดาวรัตน์ ชูทรัพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1