ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า /

ผู้แต่ง
วินิตา ดิถียนต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ว633ด 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2552
Physical description
707 หน้า : ภาพประกอบ