สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสาชนครินทร์ /

Corporate Author
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
929.709593 ส691ส 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
200 หน้า : ภาพประกอบสี