Rex Siamen Sium หรือ พระเจ้ากรุงสยาม

ผู้แต่ง
ส.ธรรมยศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ส111พ 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
400 หน้า : ภาพประกอบ