ดรรชนีศัพท์ธรรมะในพระสุตตันตปิฎก /

ผู้แต่ง
แจ๊คสัน, ปีเตอร์ เอ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3182 จ-ด 2529
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
191 หน้า