เกาะช้าง การท่องเที่ยวทางทะเลบนฐานความรู้ /

ผู้แต่ง
เทิดชาย ช่วยบำรุง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.9327 ท711ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
Physical description
192 หน้า