การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุราษฎร์ธานี : การวิจัยฐานทรัพยากรเกษตร สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน /

ผู้แต่ง
เทิดชาย ช่วยบำรุง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.9327 ท711ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
Physical description
248 หน้า