จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วัพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 ศ528จ 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
387 หน้า : ภาพประกอบสี