นำชมกรุงรัตนโกสินทร์ /

Corporate Author
กรมศิลปากร กองโบราณคดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.93 ศ528น 2525
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
332 หน้า : ภาพประกอบสี