เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 ย525 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2553
Physical description
407 หน้า : ภาพประกอบสี