กฎแห่งกาม

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรีน ปัญญาญาณ, 2552