หิมะกลางทะเลทราย /

ผู้แต่ง
กิ่งฉัตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อรุณ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5