สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร เจริญ คชวัตร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30922 ส247 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2548
Physical description
493 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.