แนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1