วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สุราษฏร์ธานี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, 2553