รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ = Annual of international Thai tourism journal 2006 /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
338.4791593 ร156 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย, 2551
Physical description
407 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่