หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบปัญหาธรรมะ /

ผู้แต่ง
พระหล้า เขมปตฺโต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6