การคิดเชิงประยุกต์ /

ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4