สมุนไพร /

ผู้แต่ง
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
615.32 ร632ส 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สยามบุ๊คส์ แอนด์ พับลิเคชั่นส์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
176 หน้า : ภาพประกอบ