ฮาร่า เคอิ : การพัฒนาประชาธิปไตย ในญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 /

ผู้แต่ง
กนิฎฐา ภู่ทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
321.8 ก128ฮ 2536
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ป.นิวัติ, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
333 หน้า