นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร = Guide to the Wat Benchamabophit national museum

ผู้แต่ง
วิภารัตน์ ประดิษฐอาชีพ
Corporate Author
สมลักษณ์ คำตรง, ธัชสร ตันติวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 ว654น 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2553
Physical description
200 หน้า : ภาพประกอบสี