การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนองค์รวม /

ผู้แต่ง
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
615.32 พ887ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
94 หน้า : ภาพประกอบ