มหาเวสสันดรชาดก : วิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม = The Mahavessantara-Jataka : a sociocultural analysis /

ผู้แต่ง
สมหมาย เปรมจิตต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3184 ส289ม 2544
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2544
Physical description
ก-ญ, 232 หน้า ; 26 ซม.