อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายวัฒนา ชานนท์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สยามบุ๊คส์ แอนด์ พับลิเคชั่นส์, 2545