วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /

ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552