พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2555 /

ผู้แต่ง
อรุณ สันธนาภรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์, 2555