สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ 60 ปีแห่งการครองราชย์

Corporate Author
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551